Bærekraftig å leie i næringspark?

Er det bærekraftig å leie i næringspark? Bærekraftig utvikling er ifølge FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling «utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». Det er av felles interesse å ta vare på jordkloden. Å ta bærekraftige valg kan være vrient, men alle skritt i riktig retning er viktige.

 

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Likeverdig fokus på de tre temaene skaper bærekraftig utvikling.

 

Bærekraftig å leie i næringspark

 

Delingsøkonomi i praksis

Når man deler fasiliteter og fellesområder reduserer vi klimaavtrykket vi setter hver dag, og det legges til rette for sambruk og flerbruk. Lavt energiforbruk gir lavere driftskostnader. Både i den forstand at det produseres færre varer samt at vi øker bruken av de varene som allerede finnes. På denne måten kan delingsøkonomien være med på å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet. Å leie kontorlokaler i en næringspark er delingsøkonomi i praksis.

 

Er det bærekraftig å leie i næringspark

 

Fleksible lokaler

I en næringspark kan man vokse i takt med bedriften. Man kan dele fellesarealer og funksjoner med andre bedrifter. Her vil man kunne ekspandere uten å flytte.

 

Tenk langsiktig

Langsiktige leieavtaler er bærekraftige, da det ikke er miljømessig fornuftig å totalrenovere for hver ny leietaker. Utleiere bestreber å etterkomme leietakernes ønsker, men oppfordrer samtidig til å samarbeide om å oppnå bærekraft ved ombygging, ominnredning og tilpassing av lokalene. Leietakere og utleier kan gjøre en stor forskjell ved å forsøke å få til minst mulig utrivning av eksisterende fast inventar, gulvbelegg, lettvegger og tekniske anlegg, og etterspørre miljøsertifiserte materialer.

 

Kollektivtilbud

Å leie kontorlokaler i nærheten av et kollektivknutepunkt gjør at man kan reise miljøvennlig til og fra jobb. Tilrettelegging for lading av elbil er en viktig faktor for å få leietakere til å velge miljøvennlige biler. En næringspark kan ha tilgang til lånebiler og -sykler slik at man har tilgang til transportmiddel dersom man må ut og fikse noe i løpet av arbeidsdagen.

 

Bærekraftig å leie i næringspark

 

Hva ligger i sosial bærekraft?

Sosial bærekraft handler om menneskers basisbehov, som tillit, trygghet og tilhørighet. I en næringspark legges det til rette for deltakelse og samarbeid. Utleier legger til rette for at leietakerne kan treffes både i arbeidssammenheng og i sosiale settinger. Møterom og stillerom er viktige for det daglige arbeidet, men sosiale soner som kaffebar, kantine og sittegrupper i fellesområdene er også viktig. Treningsrom, gamingrom og lignende oppfordrer i tillegg til aktivitet sammen med kolleger og naboleietakere. Fellesaktiviteter/-samlinger i regi av utleier er et bidrag til den sosiale tilhørigheten.

 

Bærekraftig å leie i næringspark

 

Klimaavtrykk, miljøkrav og bærekraft

Utleier har ansvar for byggets energi- og klimafotavtrykk. Vi oppfordrer leietakerne til å samhandle og utnytter potensialet til å finne grønnere løsninger.

 

Oppfordre til deling

Sirkulær økonomi har som formål at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Som leietaker i en næringspark kan man bidra til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Ved å gjenbruke, gi bort, bytte eller låne kan man gjøre sin innsats for en grønnere hverdag. Oppretter man en Facebook-gruppe eller en side på intranettet for leietakerne i næringsparken kan man oppfordre til å gjøre mer miljøvennlige valg og kanskje finne kortreiste leverandører og samarbeidspartnere.

 

Bærekraftig å leie i næringspark

Hege Jeanette Eriksen

    Hei, ønsker du å flytte din bedrift til oss? Skriv inn din mailadresse og telefonnummer, så kontakter jeg deg angående en uforpliktende visning.

    Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at vi kontakter deg angående din forespørsel. Les hvordan vi behandler dine personopplysninger under personvern og bruk av cookies nederst på siden.

    Kontakt oss